องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจรับหินคลุก ณ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจรับหินคลุก ณ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่