องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ออกติดตามการดำเนินงานของเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการสนับสนุนเครื่องจักรกลในการขุดลอกลำน้ำแม่ก๋อน แม่สาย

16 มิ.ย. 64 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ออกติดตามการดำเนินงานของเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการสนับสนุนเครื่องจักรกลในการขุดลอกลำน้ำแม่ก๋อน แม่สาย ตั้งแต่บริเวณฝายแม่ก๋อน หมู่ที่ 6 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ถึงฝายพญา หมู่ที่ 7 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีกำหนดออกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 จำนวน 23 วันทำการ ซึ่งเทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นผู้สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง