องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดมอบทุนการศึกษาเขตอำเภอสูงเม่น จำนวน 30 คน และอำเภอเด่นชัย จำนวน 19 คน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายทศนาถ สำเนียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น ,นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ และนายวังสาคร หมั่นขีด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งเป็นเขตอำเภอสูงเม่น จำนวน 30 คน และอำเภอเด่นชัย จำนวน 19 คน รวมทั้งหมด 49 คน ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่