องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดมอบทุนการศึกษาเขตพื้นที่อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และอำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน 70 คน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยเขตพื้นที่อำเภอสอง จำนวน 28 คน, อำเภอร้องกวาง จำนวน 28 คน และอำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน 14 คน รวมทั้งหมด 70 คน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง และอำเภอสอง ร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่