องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคุก บ้านดอนดี ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคุก บ้านดอนดี ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่