องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับการสนับสนุน น้ำดื่มและอาหารแห้ง จากธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ มอบให้กับสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดแพร่

               เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับการสนับสนุน น้ำดื่มและอาหารแห้ง จากธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ โดยมีนายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนมอบ ให้กับสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดแพร่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่