องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครลำปาง

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครลำปาง นำโดย นายเศรฐวุฒิ จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะเข้าศึกษาดูงานการเกี่ยวกับการรูปแบบ ขั้นตอน การขออนุญาต และการประชาคมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จากนั้นนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ ฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่