องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรมจังหวัดแพร่