องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ปฏิบัติการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง ณ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

              วันที่ 23 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางกุลชา บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ปฏิบัติการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง ณ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่