องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 10 บ้านผาคัน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

           วันที่ 23 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 10 บ้านผาคัน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่