องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมงานสมัชชาคุณธรรม มหกรรมความดีจังหวัดแพร่ ปี 2566 “เมืองแพร่ เมืองงาม : งามจิตใจ งามวัฒนธรรม งามบ้านงามเมือง”

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมงานสมัชชาคุณธรรม มหกรรมความดีจังหวัดแพร่ ปี 2566 “เมืองแพร่ เมืองงาม : งามจิตใจ งามวัฒนธรรม งามบ้านงามเมือง” ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ คุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ จากนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธีฯ และร่วมจัดนิทรรศการในนามเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณธรรม ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่