องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 4 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 114 รายการ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่