องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร ณ บ้านนาแก หมู่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

              วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายสำเริงใจเอื้อ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร ณ บ้านนาแก หมู่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่