องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมประชาคมฯ อ.สูงเม่น และ อ.วังชิ้น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการสร้างฝายชั่วคราวแกนดินซ๊เมนต์จังหวัดแพร่ของประชาชนในพื้นที่อำเภอสูงเม่น (ประกอบด้วยตำบลน้ำชำ , ตำบลสบสาย , ตำบลร่องกาศ , ตำบลบ้านปง , ตำบลเวียงทอง ) และอำเภอวังชิ้น (ประกอบด้วยตำบลแม่เกิ๋ง , ตำบลสรอย , ตำบลวังชิ้น )