องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

              วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่