องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายจักริน เป็นบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ฝายซอยแกนดินซีเมนต์ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่