องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายจักริน เป็นบุญ เลขานุการยายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 3 และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดย นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ วัดไผ่โทน ตำบลไผ่ดทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้รับ – มอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดน่าน โดยมี นายชัยนรงค์ วงใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้ส่งมอบ และจังหวัดแพร่จะส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ต่อไป