องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจรับวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยมบ้านหนองเสี้ยว

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายอยุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ธงชัยเลิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจรับวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยมบ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564