องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดินสไลด์ถมถนนทางเข้าบ้านน้ำกลาย

วันที่ 23 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่จากกองช่าง อบจ.แพร่ แก้ไขปัญหาดินสไลด์ถมถนนทางเข้าบ้านน้ำกลาย หมู่ที่ 5, บ้านปากกลาย หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย