องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร่อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ร่วมจัดขบวนแห่เครื่องสักการะพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ร่วมกับส่วนราชการและทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ จำนวน 13 ขบวน