องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการไทยเบฟ….ร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23 พ.ศ 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แพร่ นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ่าสิบเอกรณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการไทยเบฟ….ร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23 พ.ศ 2565 เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่คาดว่าจะประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่