องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถ้ำผานางคอย

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่