องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ตั้งจุดให้บริการประชาชนที่เดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS และร่วมกับอำเภอเด่นชัย ปรับภูมิทัศน์บริเวณประตูสู่ล้านนา จัดไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นจุดเช็คอิน ถ่ายภาพ ทั้งนี้เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลบีใหม่ 2564 และรณรณงค์การใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาล โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564