องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายทุ่งนาน้ำชำ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นางสุขาวดี วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารสส่วนจังหวัดแพร่ เขต 2 อำเภอสูงเม่น ร่วมส่งมอบ