องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำโดยนายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศึกษา ดูงานเรื่องการบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดพะเยา พร้อมนี้ นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายโชคชัย พันสิริวรรณ และนายวังสาคร หมั่นขีด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วย