องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมแซมฝายปูนซีเมนต์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมแซมฝายปูนซีเมนต์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่