อบจ.แพร่ จัดอบรมหุ่นยนต์บังคับมือเสริมความรู้ สร้างประสบการณ์ให้นักเรียนในสังกัด

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ระดับประถมศึกษา) ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตื่นตัวและมีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ได้มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และตรงตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา รวมจำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ วิทยากรเป็นอดีตแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย “ลูกเจ้าแม่คลองประปา” และแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 7 สมัย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2566