อบจ.แพร่ ติดตามความคืบหน้าส่วนขยายของโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายสำเริง ใจเอื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อใช้เป็นส่วนขยายของโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ สำหรับรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 120 เตียง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM ร่วมดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านตะวันออกกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา