อบจ.แพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วย สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในพื้นที่อำเภสสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น ประจำปี 2565 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี นายวิตติ แสงสุพรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 1 อำเภอสูงเม่น, นางสุขาวดี วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 2 อำเภอสูงเม่น และ นายทศนาถ สำเนียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 3 อำเภอสูงเม่น ร่วมมอบ ณ โรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่