อบจ.แพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วย สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายเสกสรร วงศ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง ประจำปี 2565 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 2 ร่วมมอบ ณ โรงพยาบาลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่