อบจ.แพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วย สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายเสกสรร วงศ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในพื้นที่อำเภอสอง ประจำปี 2566 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี นายสนิท เวียงนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 1 อำเภอสอง และนายภิญโญ ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 2 อำเภอสอง ร่วมมอบฯ ณ โรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่