อบจ.แพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกฝีมือ ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ประจำชุมชน พื้นที่จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 7 อำเภอวังชิ้น

อบจ.แพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกฝีมือ ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ประจำชุมชน พื้นที่จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 7 อำเภอวังชิ้น

           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกฝีมือช่างไฟฟ้าเบื้องต้นประจำชุมชน พื้นที่จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 7 พื้นที่อำเภอวังชิ้น ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายปฏิพล จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น ร่วมเปิดโครงการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนาอาชีพช่างฝีมือให้กับประชาชนชาวจังหวัดแพร่