อบจ.แพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันจักรี”

อบจ.แพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันจักรี”

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์”ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า