อบจ.แพร่ ร่วมโครงการจิตอาสาฯ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณแม่น้ำยม

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณแม่น้ำยม หมู่ที่ 3 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณแม่น้ำยม หมู่ที่ 3 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อกั้นแม่น้ำยมให้มีปริมาณเก็บกักน้ำสูงขึ้น ใช้สำหรับการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน และเพียงพอสำหรับประชาชนในการทำการเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง