อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งพังทลาย บ้านห้วยไร่ หมู่ 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งพังทลาย บ้านห้วยไร่ หมู่ 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขนาดความยาว 53 เมตร สูง 7 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและการกัดเซาะของน้ำและเพื่อทำให้น้ำไหลสะดวกรวดเร็ว