ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 21 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya