โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ลำห้วยแม่พุง บ้านวังขอน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านไผ่ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ขนาดสันฝายกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 2.5 เมตร โดยมีนางกุลชา บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 1 อำเภอวังชิ้น , นายปฏิพล จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 2 อำเภอวังชิ้น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการ