โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนากลไกการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มุ่งสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนากลไกการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มุ่งสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2566 โดยมี นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล , และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 150 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมลานวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่