โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค 4.0

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสิรฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค 4.0 โดยมี นางสาวปริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด อบจ.แพร่ ทั้ง 3 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเข้าร่วมศึกษาดูงาน Smart City ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่