โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน และโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน และโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฯ ณ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่