โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการใช้ระบบดิจิทัล (D1669) และการฟื้นฟูการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR – การใช้ AED)

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการใช้ระบบดิจิทัล (D1669) และการฟื้นฟูการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR – การใช้ AED) ระหว่างวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2565 โดยมี เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข องค์การบริหารสส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิด