โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณ จริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณ จริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

               วันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณ จริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ และพนักงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 50 คน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังธรรมะบรรยายหัวข้อ “ชีวิตเป็นสุข สนุกกับงาน ชีวิตเบิกบาน งานการสำเร็จ” โดยพระอธิการมานพ อคฺคจิตโต (เจ้าอาวาสวัดหงส์เหนือ) และการเจริญจิตภาวนา ฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน 4 โดยพระปกรณ์ สมจิตโต ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่