โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันที่ 2 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เกิดความตื่นตัวในการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนให้มีความหลากหลาย และก้าวทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง