โครงการอบรมโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 1)

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 1) โดยมี นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมอำเภอสอง จังหวัดแพร่