โครงการ พัฒนาศักยภาพและต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธาน เปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพและต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ โดยมีนางมยุรี ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยอบรม ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 และ ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย