โครงการ อบจ.แพร่ พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

วันที่ 15 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน และโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวทิพวรรณ วงค์ดี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการฯ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยโรงนอก ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้มี นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 2 และ นายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 3 เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้