วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วร […]

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การ […]

อบจ.แพร่ จัดประชุมชี้แจงและมอบทุนสนับสนุนโครงการภายใต้แ […]

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การ […]

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การ […]

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริ […]

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรร […]