วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจั […]

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหาร อบจ.แพร่ ผู้บริหารส […]

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเน […]

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้จ […]

นที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การ […]

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วม […]

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วม […]