วันที่ 30 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโด […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟุตซ […]

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโด […]

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโด […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบ […]

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภา […]