วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โ […]

คำแถลงนโยบายของนายอนุวัธ  วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่ว […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้ารากา […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์ร่วม […]

              วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นา […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชก […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟุตซ […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบ […]

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภา […]