วันที่ 28 กันยายน 2563 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภา […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เชิญชวนลดขยะง่ายๆ ตามหลัก […]

              วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชี […]

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดวันเร […]

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศเรีย […]